Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Harmonogram

Harmonogram szkoleń on-line:

  • 19 października 2021 r.
  • 21 października 2021 r.
  • 25 października 2021 r.
  • 29 października 2021 r.
  • 3 listopada 2021 r.
  • 4 listopada 2021 r.
  • 8 listopada 2021 r.
  • 15 listopada 2021 r.
  • 24 listopada 2021 r.
  • 1 grudnia 2021 r.