Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Program Konferencji

 

09:00-09:30 Rejestracja

09:30-09:45 Powitanie oraz wystąpienie otwierające, w tym informacja o efektach projektu PO WER - przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia

09:45-11:15 Panel 1

Standaryzacja i akredytacja w patomorfologii
Wprowadzenie
Wykład pn. „Wytyczne i standardy: między aspiracjami a możliwościami - znaczenie konsensusu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Past-prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów
Wykład pn. „Akredytacja jednostek diagnostyki patomorfologicznej - opracowanie i wdrożenie zasad oceny z perspektywy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Agnieszka Pietraszewska-Macheta
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi

11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Panel 2

Beneficjenci i uczestnicy procesu wprowadzania jakości w patomorfologii
Wprowadzenie
Wykład pn. „Standaryzacja w patomorfologii elementem kompleksowego działania w szpitalu
Prof. dr n. med. Stanisław Góźdź
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
Wykład pn. „Ewaluacja jednostki diagnostyki patomorfologicznej od podszewki
Prof. nadzw. dr n. med. Renata Langfort
Kierownik Zakładu Patomorfologii Instytytu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów 
Wykład pn. "Jakość zwiększa możliwości terapeutyczne i bezpieczeństwo pacjenta"
Prof. dr hab n. med Piotr Rutkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej 
Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi

13:00-14:00 Obiad

14:00-15:30 Panel 3

Wdrażanie zmian systemowych w ochronie zdrowia
Wprowadzenie
Wykład pn. „Aspekty finansowe wprowadzenia jakości w patomorfologii - Projekt JGPato
Dominika Janiszewska-Kajka
Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia
Wykład pn. „Kompleksowe zmiany systemowe w ochronie zdrowia: Krajowa Sieć Onkologiczna, repozytorium rozpoznań patomorfologicznych
Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmunogogii i Hematologii we Wrocławiu
Past-prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Agnieszka Beniuk-Patoła
Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia 
Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi

15:30-16:00 Podsumowanie i zakończenie, w tym sesja pytań i odpowiedzi
 

Moderator:
Iwona Schymalla